KALENDARZ 
ROKU SZKOLNEGO 2018/20191.  Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno - wychowawczych

  3 września 2018r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


2.  Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2018r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji  roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)


3.  Ferie zimowe

  28 stycznia - 10 lutego  2019 r
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.


(podstawa  prawna:
§ 3 ust. 1  pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


4.   Wiosenna  przerwa świąteczna

  18 – 23 kwietnia 2019 r.


(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.  Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół
 wymienionych w pkt 6)

  10 kwietnia 2019r. - egzamin: część humanistyczna
  11 kwietnia 2019r. - egzamin: część matematyczno - przyrodnicza
  12 kwietnia 2019r. - egzamin z języka angielskiego


podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); 
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

6. Egzamin ósmoklasisty

 15 kwietnia 2019r. - egzamin  ósmoklasisty z języka polskiego       
                                           (egzamin potrwa 120 minut)
 16 kwietnia 2019r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki 
                                           (egzamin potrwa 110 minut)
 17 kwietnia 2019r. - egzamin ósmoklasisty z wybranego języka   
                                           obcego (egzamin potrwa 90 minut) 

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).


7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -
wychowawczych


  21  czerwca 2019r.

(podstawa prawna:
§ 2ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


8. Ferie letnie

  22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa  prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)