Aktualności

"Czyste powietrze wokół nas"

W  ramach  programu  Szkoła  Promująca  Zdrowie  w  I  półroczu  został  zrealizowany   projekt  dotyczący  profilaktyki  antynikotynowej  po  hasłem  „Czyste  powietrze  wokół  nas” .  Uczniowie  brali  udział  w  zajęciach,  na  których  realizowane  były  następujące  zagadnienia:

-  Co  i  dlaczego  dymi?

-  Jak  się  czuję,  gdy  ludzie  palą  papierosy?

-  Jak  unikać  dymu  papierosowego?

W  czasie  zajęć  młodsi  uczniowie  poznali  małego  Dinka,  który  był  bohaterem  różnych  sytuacji  związanych  z  tematem  projektu.  Uczniowie  wykonywali  znaczki  zwracające  uwagę  dorosłych  aby  nie  palili  papierosów  w  obecności  dzieci.  Następnie  ogłoszony  został  konkurs  plastyczny  na  temat  „Czystego  powietrza  wokół  nas”  dotyczący  skutków  palenia  papierosów  ze  zwróceniem  uwagi  na  palenie  bierne,  czyli  szkodliwość  dymu  papierosowego  dla  dzieci,  które  znajdują  się  blisko  dorosłych  palących.  Środki  na  zakup  nagród  w  tym  konkursie  uzyskaliśmy  z  funduszy  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.

« powrót

Wyszukiwarka