Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

          W   ramach  kampani  „Bezpieczna  droga  do  szkoły”  odbyły  się  spotkania  z  dziećmi  klas  pierwszych,  w  czasie  których  aspirant  Mariusz  Kępka  omówił  podstawowe  zasady  bezpiecznego  zachowania  na  drodze,  jak  również  przypomniał  o  zagrożeniach  z  jakimi  dzieci  mogą  spotkać  się  w  drodze  do  szkoły. 
Podczas   spotkania  z  uczniami  odbyła  się  nauka  przechodzenia  przez  jezdnię  pod  nadzorem  policjanta.

         Podobne  spotkania  nt. bezpieczeństwa  na  drodze  odbyły  się  we  wszystkich  klasach  drugich  i  trzecich  oraz  oddziale  przedszkolnym.

         Kampania  „Bezpieczna  droga  do  szkoły”  organizowana  była  przez  Wydział  Ruchu  Drogowego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  z  siedzibą   w  Radomiu.

Program  miał  na  celu  przypomnienie  zasad  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  obowiązujących  w  rejonach  szkół  oraz  zasad  obowiązujących  podczas  odprowadzania  i  dowożenia  dzieci  do  szkół.

« powrót

Wyszukiwarka