Aktualności

Pierwszy Dzień Wiosny

             21 marca powitaliśmy uroczyście nadejście wiosny. Barwnym korowodem przemaszerowaliśmy ulicami

Maciejowic, następnie gromadząc się na boisku szkolnym, spaliliśmy marzannę – symbol odchodzącej zimy.

Kolejnym punktem programu były prezentacje klas na sali gimnastycznej wg niżej zamieszczonego programu.

Nad całością imprezy czuwali wychowawcy świetlicy na czele z Panem Markiem Łapaczem oraz  prowadzącym  debatę

o wychowaniu fizycznym, Panem Witoldem Sierańskim. Występy poszczególnych klas przygotowali  wychowawcy . Był to kolejny radosny dzień w naszym szkolnym kalendarzu.

« powrót

Wyszukiwarka