Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

 

Nowy  rok   szkolny  2012/2013  rozpoczął  się   Mszą  Świętą. 

Po  Mszy  św.  uczniowie,  rodzice,nauczyciele,  władze  samorządowe  udali  się  na  cmentarz,  aby  oddać  hołd  Żołnierzom  poległym  w  II  wojnie  światowej.  Później  nastąpiło  odsłonięcie  nowego  pomnika  upamiętniającego  żołnierzy  poległych  II  wojny  światowej.  po  przemówieniu  Wójta  Gminy  Maciejowice  Sylwestra  Dymińskiego,  który  nawiązał  do  wydarzeń  sprzed  73  lat,  Ks.  proboszczStanisław  Marczuk  poświęcił  nowy  pomnik.  Po  wspólnej  modlitwie  zostały  złożone  wiązanki  z  biało - czerwonychkwiatów  przez  delegacje  szkół  z  Maciejowic,  Antoniówki  oraz  Rady  Gminy  i  Rady  Sołeckiej.

Nastepnie  wszyscy  udali  się  do  szkoły  na  uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2012/2013.  

Pan  Dyrektor  Jacek  Poczek  wraz  z  Panią  Dyrektor  Małgorzatą  Brodacką  powitał  wszystkich  zebranych:  uczniów,  rodziców,  nauczycieli,  przedstawicieli  Rady  Rodziców,  Urzędu  Gminy,  Ks.  proboszcza Stanisława  Marczuka.

W  swoim  przemówieniu  Dyrektor  J.  Poczek  przedstawił  organizację  roku  szkolnego.  Złożył  uczniom,  nauczycielom  i  rodzicom    życzenia  jak  najlepszych  efektów  pracy  i  współpracy.  

Następnie  uczniowie  spotkali  się  ze  swoimi  wychowawcami  w  klasach.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13

« powrót

Wyszukiwarka