Aktualności

XXVIII Rajd Kościuszkowski

Dnia  4.10.2012r.  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w  rajdzie.  Grupa  19  uczniów  z  kl. IV-VI  pod  opieką  p. Witolda  Sierańskiego  i  p. Renaty  Drewnik  udała  się  trasą  przemarszu  wojsk  rosyjskich  z  Pawłowic  w  kierunku  Maciejowic.

Druga  grupa  10  uczniów  z  kl. VI b  pod  opieką  p. Barbary  Zalskiej - przemaszerowała  trasą  szlakiem  wojsk  polskich  z  Korytnicy  do  Maciejowic.  Uczestnicy  rajdu  przed  wymarszem  spotkali  się  w  miejscowych  kościołach  parafialnych  w  Korytnicy  i  Pawłowicach.  Tu  nastąpiło  oficjalne  otwarcie  rajdu  przez  włodarzy  naszej  gminy:  wójta  p. S. Dymińskiego  oraz  zastępcę  wójta  p. R.Brodziaka.  Po  krótkiej  modlitwie  w  intencji  poległych  za  ojczyznę  żołnierzy  kościuszkowskich,  iejscowi  proboszczowie  udzielili  błogosławieństwa  młodzieży.  Następnie  każda  grupa  odebrała  od  organizatorów  mapki  z  trasą  przemarszu,  instrukcję  dotyczącą  uczestnictwa  oraz  znaczki  rajdowe.

Obydwie  trasy  przemarszu  mają  ok.  23  kilometrów.  To  prawdziwe  wyzwanie,  ale  nie  było  żadnych  kłopotów.  Wędrując  mogliśmy  podziwiać  wspaniały  krajobraz  okolicznych  wiosek,  pól  i  lasów  opromienionych  jesiennym  słońcem.  Uczniowie  również  mieli  okazję  pogłębić  swoją  wiedzę  na  temat  działań  wojsk  rosyjskich  i  kościuszkowskich  słuchając,  na  kolejnych  punktach  trasy,  przekazu  historychnego.  Niesamowitym  miejscem  jest  park  w  Podzamczu,  gdzie  spotykają  się  wszystkie  grupy  rajdowe - w  tym  roku  ok.  520  uczestników.  Tu  można  wreszcie  odpocząć!  A  jak  smakuje  rajdowy  żurek  z  kiełbaską?  Trzeba  jednak  dotrzeć  do  Maciejowic,  aby  wziąć  udział  w  mszy  św.  sprawowanej  za  ojczyznę  oraz  w  Apelu  Poległych.

XXVIII Rajd Kościuszkowski

XXVIII Rajd Kościuszkowski

XXVIII Rajd Kościuszkowski

XXVIII Rajd Kościuszkowski

XXVIII Rajd Kościuszkowski

XXVIII Rajd Kościuszkowski

XXIX Sympozjum Kościuszkowskie

XXVIII Rajd Kościuszkowski

XXIX Sympozjum Kościuszkowskie

« powrót

Wyszukiwarka