Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

     Podczas uroczystego apelu, w czawrtek,  22.06.2017r. podsumowaliśmy pracę w roku szkolnym 2016/2017. Osobom  angażującym się w działalność w organizacjach uczniowskich ( ZHP, PCK, Spółdzielna ''Zgoda'', Samorząd Szkolny) oraz biorącym udział w konkursach przedmiotowych i akcjach na rzecz szkoły rozdano nagrody. 
     W piątek, 23 czerca 2017r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Uczniowie wzięli udział w mszy świętej, celebrowanej w kościele parfialnym w Maciejowicach. Ze wzgledu na deszczową pogodę, uroczysty apel z okazji zkończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej, tym razem zorganizowano w sali gimnastycznej. Po wystąpieniu Pocztu Sztandarowego, przy akompaniamencie fletów, został odśpiewany hymn szkolny: "Kto nie słyszał o Kościuszce". Ceremonię poprowadził Pan Dyrektor Jacek Poczek, który podziękował uczniom, nauczycielom i rodzicom za całorocznyny trud oraz przy pomocy Zastępcy Dyrektora -  Małgorzaty Brodackiej, Wójta Gminy - Sylwestra Dymińskiego, Prezydium Rady Rodziców - Kingi Paziewskiej i Daniela Polaka, Księdza Proboszcza - Stanisława Marczuka, wręczył świadectwa z biało - czeronym paskiem oraz nagrody książkowe dla członków Pocztu Sztandarowego.  Na ogłoszenie przez Pana Wójta zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniowie zareagowali  gromkimi brawami. W salach lekcyjnych wychowawcy rozdali uczniom świadectwa, po czym wszyscy udali się zasłużony wypoczynek.« powrót

Wyszukiwarka