OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻĘK
Uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w projekcie „Ogólnopolskie Wybory Książek” zorganizowanym przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej.
Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie księgozbioru biblioteki do zainteresowań czytelniczych uczniów, promocja czytelnictwa i biblioteki w środowisku szkolnym oraz kształtowanie postaw obywatelskich poprzez popularyzację zasad wyborów.
Dnia 24 marca 2015 roku to Wy zdecydujecie , jakie są Wasze ulubione książki !Akcję w naszej szkole przeprowadzi biblioteka wraz z Samorządem Uczniowskim.


KALENDARZ
 
ROKU SZKOLNEGO 2014/20151.  Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno - wychowawczych

  1 września 2014r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
–Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


2.  Zimowa przerwa świąteczna

  22 - 31 grudnia 2014r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)


3.  Ferie zimowe

19 stycznia - 1  lutego  2015 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.


(podstawa  prawna:
§ 3 ust. 1  pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


4.   Wiosenna  przerwa świąteczna

  2 – 7  kwietnia 2015r.


(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


5. Sprawdzian przeprowadzany  w ostatnim
  roku nauki w szkole podstawowej

ustali dyrektor  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


(podstawa  prawna:
§ 33  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia  2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)


6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26  czerwca 2015r.

(podstawa prawna:
§ 2ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji
roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


7. Ferie letnie

27  czerwca - 31 sierpnia 2015r.

(podstawa  prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) 
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl

112 - połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i
Policja - 997

Telefony ratunkowe nad wodą:
WOPR - 601 100 100
w górach: - 601 100 300 / 18 20 63 444
GOPR - 985 / 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 
Bieszczadzka - 13 46 32 204
Jurajska - 34 31 52 000
Karkonoska - 75 75 24 734
Krynicka - 18 47 77 444
Podhalańska - 18 26 76 880
Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414