KALENDARZ
 
ROKU SZKOLNEGO 2017/20181.  Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno - wychowawczych

  4 września 2017r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
–Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


2.  Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2017r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)


3.  Ferie zimowe

  15-28 stycznia 2018 r
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.


(podstawa  prawna:
§ 3 ust. 1  pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


4.   Wiosenna  przerwa świąteczna

  29 marca – 3 kwietnia 2018 r.


(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.  Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół
 wymienionych w pkt 6)

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); 
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)


6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -
wychowawczych


  22  czerwca 2018r.

(podstawa prawna:
§ 2ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji
roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


7. Ferie letnie

  23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa  prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) 
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl

112 - połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i
Policja - 997

Telefony ratunkowe nad wodą:
WOPR - 601 100 100
w górach: - 601 100 300 / 18 20 63 444
GOPR - 985 / 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 
Bieszczadzka - 13 46 32 204
Jurajska - 34 31 52 000
Karkonoska - 75 75 24 734
Krynicka - 18 47 77 444
Podhalańska - 18 26 76 880
Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414