Świetlica

      Świetlica w roku szkolnym 2018/19 realizuje swoje zadania wg. rocznego planu pracy. Pełni funkcję opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą w szkole. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:50 do 15:00. Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I – VIII. Zapewnia ona opiekę dzieciom dojeżdżającym
i tym, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.
Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są m.in.:
- zajęcia plastyczno – manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki itp.,
- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania
- zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, nauka i śpiewanie piosenek,
- zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach,
- indywidualna pomoc w nauce.
Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier komputerowych, stolikowych
i planszowych zgromadzonych w świetlicy.
Prace uczniów eksponowne są na gazetce świetlicowej, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.
W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.

                                                                             Kierownik świetlicy: mgr Marek Łapacz