Świetlica

      Świetlica w roku szkolnym 2014/15  realizuje swoje zadania wg. rocznego planu pracy.Pełni funkcję opiekuńczą,  dydaktyczną i wychowawczą w szkole. Jest  czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:50 do 15:00. Do  świetlicy uczęszczają dzieci z klas O-6.  Zapewnia ona opiekę dzieciom dojeżdżającym i tym, którzy muszą dłużej  przebywać w szkole ze względu na czas pracy
rodziców. Dzieci korzystają ze świetlicy, która od godziny 10:20 do  godziny 13:50 pełni funkcję stołówki szkolnej  i dodatkowo z innych wolnych sal lekcyjnych. Liczba uczniów objętych
opieką świetlicową 244. Dzieciom przebywającym  w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć  świetlicowych, organizowane są m.in.:
-  zajęcia plastyczno – manualne: rysowanie  ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki,
    wydzieranki, wyklejanki itp.,
-  zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne,  krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne,
    doskonalenie czytania
-  zajęcia muzyczne:słuchanie różnorodnej  muzyki, nauka i śpiewanie piosenek,
-  zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy  ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach,
-  zajęcia z wykorzystaniem środków  audiowizualnych: oglądanie bajek, programów dla dzieci,
-  indywidualna pomoc w nauce.
Nasi uczniowie mają również czas na  swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier  komputerowych, stolikowych i planszowych zgromadzonych w świetlicy. Zorganizowaliśmy  dyskotekę  z okazji  Dnia Chłopaka, zabawę andrzejkową oraz
braliśmy udział w szkolnym konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną,
szopkę i stroik. Braliśmy udział w przygotowaniu wigilii szkolnej. Wśród wielu różnorodnych form zajęć  świetlicowych  najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia  o charakterze plastyczno – technicznym oraz gry i zabawy ruchowe,  dlatego poświęca się im w świetlicy dużo  czasu. Prace uczniów eksponowne są na gazetce świetlicowej, pozwalając  tym samym zaistnieć uczniom, krórzy biorą  czynny udział w zajęciach plastycznych.
W ramach działalności  dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom  odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.
W tym półroczu dodatkowo zakupiono  pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I-III . 
Kierownik świetlicy: mgr Marek Łapacz


Wychowawcy:

  • mgr Katarzyna  Pracz
  • mgr Beata Kondej
  • mgr  Hanna  Szopa
  • mgr  Monika  Frączek
  • mgr  Maria  Łoskot
  • mgr  Aldona  Pawelec