50 - lecie

        W dniu 1 czerwca 2013 r. Publiczna Szkoła Podstawowa
w  Maciejowicach świętowała 50-lecie swojego istnienia. Obecnością swą zaszczycili nas:
Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu, Wiceminister Edukacji Narodowej,  Pani Stanisława Prządka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Przemysław Mazek, który reprezentował
Pana
Krzysztofa Borkowskiego Poseła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Joanna Kaniuk dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura Siedlce, która reprezentowała Pana Karola Semika Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pan Henryk Cichecki Prezes Polskiego Radia S.A., Pan Dariusz Napiórkowski Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Siedlcach reprezentował
Pana
Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Pan
Krzysztof Żochowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Garwolinie,
Pan
Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego,
Pan
Janusz Zaczek i Pan Bogusław Godula Radni Powiatu Garwolińskiego, Pan Sylwestr Dymiński Wójt Gminy Maciejowice wraz z małżonką oraz jego zastępca Pan Ryszard Brodziak, Radni Gminy Maciejowice z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jackiem Łoskotem, ks. Proboszcz Stanisław Marczuk, Pani Maria Fryc Dyrektor Banku Spółdzielczego w Maciejowicach, Pan dr Leszek Marek Krześniak Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej
i Towarzystwa Miłośników Maciejowic,
Dyrektorzy szkół i przedszkola:
- Pani Mariola Jakubczak dyrektor Zespołu Szkół w Samogoszczy
- Pani Wanda Pielak dyrektor PSP w Oronnem
- Pani Danuta Tobiasz dyrektor PSP w Antoniówce
- Pani Barbara Makowska, która reprezentowała Pana Andrzeja Nakoniecznego dyrektora Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach
- Pani Dorota Szeląg Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Maciejowicach,
Pani Danuta Wojciechowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Krystian Milewski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Witold Poboży i przedstawiciele Służby Zdrowia, Uroczystość zgromadziła również byłych dyrektorów szkoły, byłych
i obecnych nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi i administracji, absolwentów i uczniów szkoły, przedstawicieli zakładów pracy, przyjaciół i partnerów szkoły. 
Jubileusz rozpoczął się od uroczystego przemarszu spod szkoły do kościoła p. w. Wniebowzięcia NMP w Maciejowicach, gdzie została odprawiona Msza święta, pod przewodnictwem ks. Stanisława Marczuka proboszcza parafii Maciejowice. „Nic nie zastąpi dobrej szkoły i dobrego nauczyciela. Wśród wielu celów, jakie stawia sobie szkoła, pomoc młodemu człowiekowi, by stał się sobą i mógł rozwinąć swój intelekt, jest najważniejsza” – mówił proboszcz. Ksiądz Stanisław Marczuk, życzył dyrekcji szkoły, nauczycielom i katechetom, aby wzorowali się na Chrystusie i poświęcali tym celom swoje siły i umiejętności.
Po nabożeństwie dyrektor szkoły Jacek Poczek oraz wicedyrektor Małgorzata Brodacka wręczyli ks. proboszczowi kwiaty w ramach podziękowania za wspólną modlitwę. Po czym wszyscy uczestnicy uroczystym korowodem, przy muzyce orkiestry dętej OSP z Łaskarzewa, przemaszerowali pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie dyrekcja szkoły wraz z uczniami oraz delegacje zaproszonych gości złożyły kwiaty. Dalsza część obchodów ze względu na niesprzyjającą pogodę przeniosła się do szkolnej świetlicy. 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Maciejowicach Jacek Poczek podczas jubileuszowego przemówienia podkreślił, że szkoła jest nieodzowną częścią lokalnej społeczności i życia mieszkańców Maciejowic. Następnie minutą ciszy uczczono wszystkie zmarłe osoby, które przez 50 lat tworzyły historię szkoły. Wójt gminy Maciejowice Sylwester Dymiński podziękował absolwentom, nauczycielom i pracownikom, którzy na przestrzeni lat włożyli swój ogromny trud i wysiłek, by placówka mogła istnieć. Podczas uroczystości zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej dla osób, które szczególnie zasłużyły się naszej szkole. Medale otrzymali: Marian Lula były dyrektor szkoły, Marianna Oleksiak była dyrektor szkoły, Adela Rokicka wieloletni pracownik szkoły. Medal otrzymał również obecny dyrektor szkoły Jacek Poczek. Nagrodę za szczególne zasługi na rzecz rozwoju szkoły przyznano Genowefie Stępień oraz niedawno zmarłemu Julianowi Szopie, którzy fizycznie budowali szkołę w Maciejowicach. 
Komitet organizacyjny w dowód wdzięczności i uznania wręczył byłym dyrektorom, nauczycielom oraz przyjaciołom szkoły pamiątkowe statuetki. Oprócz tego Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik nadał szkole z okazji jej jubileuszu pamiątkowy medal
„Pro Masovia”, który wręczył dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Dariusz Napiórkowski. 
Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki dziękował za tak ważną uroczystość, jaką jest 50 lat istnienia szkoły.”Dzisiaj mamy żywą lekcję historii. Przypominamy sobie postać patrona i tych, którzy dla tej małej ojczyzny pracowali” – mówił. 
Posłanka ziemi garwolińskiej Stanisława Prządka wyraziła serdeczne życzenia i gratulacje dla naszej szkoły, która w szczególny sposób zasłużyła się gminie Maciejowice. Podziękowania skierowano także do wszystkich pracowników, którzy rozwijali pracę, metody i wyposażenie placówki. „To dzięki wam szkoła jest dzisiaj tak wspaniałym obiektem i kształci wiele zacnych osób” – mówiła Stanisława Prządka.
Joanna Kaniuk w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika podkreślała rolę wartości, które są kultywowane przez nauczycieli i uczniów. 
Dariusz Napiórkowski odczytał gratulacyjny list od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. „Gratuluję Państwu osiągnięć pedagogicznych (…). Dziękuję nauczycielom, którzy kształcili młode pokolenia i gratuluję tym, którzy otrzymali dzisiaj odznaczenia. Życzę, by efekty pracy pomnażały się, by szkoła była przodującą
w powiecie garwolińskim” – mówił starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski. Do jubileuszowych życzeń dołączyła się również prezes zarządu garwolińskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Halina Poszytek, a prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszek Marek Krześniak podziękował dyrekcji, nauczycielom, radzie pedagogicznej oraz uczniom naszej szkoły za kultywowanie tradycji kościuszkowskich. Zaproszeni goście nie zapomnieli także o życzeniach dla uczniów, którzy 1 czerwca oprócz jubileuszu szkoły świętowali Dzień Dziecka.
Po zakończeniu części oficjalnej, na patio rozpoczęła się historyczno - artystyczna akademia, którą zaprezentowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli.
Po występach zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad, który był dopełnieniem wielu chwil przeżytych w tej szkole. 
Uczestnicy jubileuszu mogli wziąć udział w kiermaszu prac uczniowskich. W szkolnej sali multimedialnej zostały wyświetlone prezentacje przedstawiające historię i życie szkoły.
Duże zainteresowanie budziła wystawa fotograficzna z lat 1963 -2013. Nie zabrakło także wystawy kronik szkolnych z całego okresu istnienia szkoły oraz kronik prowadzonych przez dr Leszka Marka Krześniaka.
          Jubileusz 50 lecia szkoły dostarczył wielu wspomnień i wzruszeń.