Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2019/2020

Zarząd  Samorządu  Uczniowskiego

Przewodniczący  -  Aleksandra  Hacz
Zastępca przewodniczącego  -  Alicja  Pawelec
Protokolanci  -  Kalina  Mądra
                          -  Julia  Kurek