Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2017/2018

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący  -  Kacper Grzybowski
Zastępca przewodniczącego  -  Natalia Ukleja
Protokolanci  -  Natalia Kalbarczyk
                          -  Nikola Rutkowska
Skarbnik  -  Wiktoria Staręga