Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2017/2018

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca - Julia  Krogulec
Z-ca przewodniczącej - Weronika  Kasznia
Protokolanci - Julia  Nowak
                       Patrycja  Dominiak

Skarbnik - Agnieszka  Krupa
Członek - Tomasz  Płachta