Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

Zarząd  Samorządu  Uczniowskiego

Przewodniczący  -  Kacper Pawelec
Zastępca przewodniczącego  -  Patrycja Cichecka
Protokolanci  -  Natalia  Gazda
                          - Zuzanna  Zychora 
Skarbnik  -  Joanna  Fryc