Telefony zaufania

TELEFONY ZAUFANIA:

1.Młodzieżowy Telefon Zaufania Tel. 988

2.Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych
Tel. (022) 620-02-51 w. 309

3.Telefon Zaufania dla Osób o Innej Orientacji Seksualnej
Tel. (022) 628-52-22

4.Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym
Tel. (022) 842-26-00

5.Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
Tel.(0-22) 666-00-60, płatny, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-18:00
Tel. 0-801-120-002 płatny pierwszy impuls, poniedziałek - sobota: 10:00-22:00, niedziela i święta: 10:00-16:00

6.Pomarańczowa Linia Tel. 0-801-140-068 telefon zaufania dla rodziców, których dzieci piją alkohol - koszt całkowitego połączenia 35gr. - czynny od 16.00 do 21.00

7.Infolinia stowarzyszenia KARAN Tel. 0-800-120-289 , pomoc w problemach związanych z narkotykami - połączenia bezpłatne, czynny 10.00-17.00

8.Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania Tel. 0-801-199-990 , koszt całego połączenia 35 gr. czynny 16.00-21.00 

9.Zatrzymać przemoc Tel. 0-800-20-148