Ważne adresy i telefony

WAŻNE ADRESY I TELEFONY, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

-Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Hoża 27 A lok.5, Warszawa
Tel. (022) 626 - 94 - 19 , (022) 628 - 89 - 57

-Polskie Centrum Mediacji
ul. Okólnik 11/9, Warszawa
Tel. (022) 826 - 06 - 63

-Uniwersytet dla Rodziców
ul. Raszyńska 8/10, Warszawa
Tel. (022) 822 – 71 - 68 ,(022) 822 - 24 - 46

-Między ośrodkowy Zespół Systemowej Terapii Rodzinnej
ul. Borowego 8, Warszawa
Tel. 664 - 13 - 42

-Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, Warszawa
Tel. (022) 458 - 26 - 11