Bezpieczeństwo

Procedury pobytu uczniów w szkole

Koordynator ds. bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej    w Maciejowicach

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Korzystasz z Internetu?

Czujesz, że coś złego dzieje się w Internecie. Ktoś Cię ośmiesza, szantażuje, wysyła wulgarne wiadomości, zadaje krępujące pytania,prosi o zdjęcie, namawia na spotkanie, wysyła lub prezentuje treści zawierające pornografię lub przemoc. Zawiadom rodziców lub nauczycieli.

Skontaktuj się z HELPLINE.ORG.PL 0800 100 100 (połączenie bezpłatne)
e-mail: helpline@helpline.org.pl
www.helpline.org.pl
Dyżur: od poniedziałku do piątku
w godzinach 11.00 - 16.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Garwolinie
ul. II Armii Wojska Polskiego 20
08-400 Garwolin
tel. 256843789; fax 256843789; http://poradniagarwolin.w.interia.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach
ul. Tadeusza Kościuszki 17
08- 480 Maciejowice
Kierownik : Danuta Wojciechowska
tel./fax. (25) 682-57-80

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
tel. 022 823 96 64

Centrum Praw Kobiet
Warszawa, ul. Wilcza 60 m. 19, tel./fax (0-22) 652-01-17

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie przy Fundacji "Dzieci Niczyje"
Warszawa, tel./fax (0-22) 616-03-16 , 616-02-68

Fundacja "Zdrowie i Trzeźwość"
Warszawa, tel.(0-22) 622-25-85

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Warszawa, tel. (0-22) 828-69-96 , 828-10-08

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Warszawa, tel./fax (0-22) 831-24-29 , 626-94-19

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Warszawa
tel. (0-22) 666-05-59
infolinia 0-801-12-00-02

Psychologiczne Centrum Pomocy Rodzinie
Warszawa, tel. (0-22) 621-33-71

Stowarzyszenie "Opta" dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych
Warszawa, tel./fax (0-22) 424-09-89 ,
tel. pogotowia (0-22) 827-61-72 , 622-52-52
Fundacja Pomocy Dzieciom Ofiarom Gwałtu i Przemocy
Warszawa, tel./fax (0-22) 827-43-59 , 0-601-20-86-37

Tekst przygotowany przez koordynatora ds. bezpieczeństwa
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach
panią mgr Teresę Mroczek