Rada  Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców, rok szkolny 2019/2020
Dyrektor Szkoły: Jacek Poczek
Zastępca Dyrektora Szkoły: Małgorzata Bulzak

Przewodniczący Rady Rodziców: Robert  Zdun
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Kinga Paziewska
Skarbnik:   Wioletta  Bienias
Sekretarz:  Anna Mroczek
Członkowie: 
                     
WPŁATY  NA RADĘ  RADĘ  RODZICÓW

-  U PRZEWODNICZĄCEGO  KLASOWEJ  RADY

-  U  SKARBNIKA  RADY  RODZICÓW - DYŻUR  KAŻDY      
                      PONIEDZIAŁEK  NA  ŚWIETLICY
                                        8.00  -  10.00 

-  NA  KONTO  BS  ŁASKARZEW  ODDZIAŁ  MACIEJOWICE

53 9217 0001 0030 0269 2000 0010

Z  dopiskiem  imię  i  nazwisko  dziecka  za  które  płacimy