Rada  Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców, rok szkolny 2018/2019
Dyrektor Szkoły: Jacek Poczek
Zastępca Dyrektora Szkoły: Małgorzata Bulzak

Przewodniczący Rady Rodziców: Kinga  Paziewska
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Katarzyna  Pracz
Skarbnik:   Daniel  Polak
Sekretarz:  Bogumiła  Kowalska
Członkowie: Anna  Mroczek
                      Wioletta  Bienias 
                      Łukasz  Sękulski
                      Paweł  Nakonieczny
                      Katarzyna  Andrzejewska
                      Maria  Dąbrowska
                      Monika  Goliszewska
                      Monika  Krąbel
                      Beata  Freliszka
                      Anna  Metera
                      Danuta  Filipowicz                   
                      Anita  Król
                      Tomasz  Włodarczyk
WPŁATY  NA RADĘ  RADĘ  RODZICÓW

-  U PRZEWODNICZĄCEGO  KLASOWEJ  RADY

-  U  SKARBNIKA  RADY  RODZICÓW - DYŻUR  KAŻDY      
                      PONIEDZIAŁEK  NA  ŚWIETLICY
                                        8.00  -  10.00 

-  NA  KONTO  BS  ŁASKARZEW  ODDZIAŁ  MACIEJOWICE

53 9217 0001 0030 0269 2000 0010

Z  dopiskiem  imię  i  nazwisko  dziecka  za  które  płacimy