Rada  Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców, rok szkolny 2017/2018
Dyrektor Szkoły: Jacek Poczek
Zastępca Dyrektora Szkoły: Małgorzata Bulzak

Przewodniczący Rady Rodziców: Kinga  Paziewska
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Wioleta  Baran
Skarbnik:   Daniel  Polak
Sekretarz:  Jolanta  Krogulec
Członkowie: Anna  Mroczek
                      Michał  Szczypior
                      Anna  Sękulska
                      Paweł  Nakonieczny
                      Danuta  Szustek  
                      Elżbieta  Mądra
                      Beata  Agnieszczak
                      Marzena  Cholewa
                      Renata  Trzciałkowska
                      Jolanta  Perdian
                      Piotr  Dąbrowski
                      Anna  Krupa
                      Tomasz  Włodarczyk
                      Agnieszka  Zielińska
                      Beata  Kwaśniak
                      Lucyna  Kołyska
WPŁATY  NA RADĘ  RADĘ  RODZICÓW

-  U PRZEWODNICZĄCEGO  KLASOWEJ  RADY

-  U  SKARBNIKA  RADY  RODZICÓW - DYŻUR  KAŻDY      
                      PONIEDZIAŁEK  NA  ŚWIETLICY
                                        8.00  -  10.00 

-  NA  KONTO  BS  ŁASKARZEW  ODDZIAŁ  MACIEJOWICE

53 9217 0001 0030 0269 2000 0010

Z  dopiskiem  imię  i  nazwisko  dziecka  za  które  płacimy