SU "Zgoda"

W naszej szkole działa Spółdzielnia Uczniowska "Zgoda". Jej opiekunem jest
p. Maria Łoskot. Do tej organizacji należą uczniowie z klas VI i VIII. Głównym zadaniem Spółdzielni Uczniowskiej jest prowadzenie sklepiku szkolnego
z artykułami spożywczymi i papierniczymi (szkolnymi). W sklepiku sprzedają uczniowie  z  klas VI i VIII  co  miesiąc  sprzedaje  inna  grupa.  Zarobione w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów i szkoły. Z utargowanych pieniędzy finansujemy zakup pomocy naukowych, nagród książkowych, a także opłacamy obiady i wycieczki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.