Psycholog

Psycholog szkolny mgr Ewelina Pal jest do dyspozycji uczniów, rodziców
i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach w sali nr 33
(II piętro) w godzinach:

Poniedziałek - 10.00 – 14.00 

Wtorek - 8.00 - 11.00 


Czwartek - 8.00 – 15.00 

Piątek- 11.00 - 15.00

Kontakt elektroniczny: psychologimnazjum@op.pl

NAJWAŻNIEJSZYM CELEM PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO JEST ZAPEWNIENIE UCZNIOM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ, WSPARCIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

W RAMACH PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO REALIZOWANE SĄ NASTEPUJĄCE ZADANIA:

1. ROZPOZNAWANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA ORAZ      
    ANALIZOWANIE NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH,
2. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE RÓZNYCH FORM POMOCY
    PSYCHOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI,
3. OKRESLANIE FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ODPOWIEDNIO DO
    ROZPOZNANYCH POTRZEB,
4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH,
    WYNIKAJACYCH Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I    
    PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W STOSUNKU DO UCZNIÓW Z UDZIAŁEM
    RODZICÓW I NAUCZYCIELI.

PONADTO:
- porady dla rodziców- problemy rodzinne, wychowawcze,
- rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami,
- porady dla uczniów,
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,
- prowadzenie zajęć metodą P. Dennisona.

Do psychologa szkolnego może przyjść każdy, kto ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Do psychologa mogą zgłaszać się również uczniowie III klas gimnazjum, którzy stoją przed wyborem zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.