Nauczyciele
mgr Baran Małgorzata

Nauczycielka nauczania zintegrowanego.Wychowawczyni klasy IIIamgr Kępka Barbara
Nauczycielka przyrody. Wychowawczyni klasy Vb


mgr Fijołek Anna
Nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni klasy Vcmgr Frączek Monika

Nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni klasy VIIIa.


mgr Kondej Beata
Wychowawca świetlicy, nauczyciel sztuki. Wychowawczyni klasy VIb
mgr Kondej Krzysztof
Nauczyciel języka angielskiego. Wychowawca klasy VIIbmgr Batorowicz Renata
Nauczycielka języka angielskiego. Wychowawczyni  klasy Va
mgr Lis Elżbieta
Nauczycielka religii

mgr Łapacz Bożena
Nauczycielka nauczania zintegrowanego,edukacji informatycznej i oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną.Wychowawczyni klasy  IIamgr Łapacz Marek
Kierownik świetlicy szkolnejmgr Łoskot Maria
Nauczycielka języka polskiego oraz historii. Wychowawczyni klasy VI a

mgr Bartłomiej Michta

Nauczyciel języka niemieckiego, opiekun Samorządu Uczniowskiegomgr Mroczek Teresa

Nauczycielka nauczania zintegrowanego oraz edukacji informatycznej. Wychowawczyni klasy Ia


mgr Pawelec Aldona
Nauczycielka  informatyki  oraz techniki.mgr Pyza Maria
Pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiegomgr Sękulska Halina
Nauczycielka nauczania zintegrowanego. Wychowawczyni klasy IIbmgr Potyra Grażyna
Nauczycielka nauczania zintegrowanego. Wychowawczyni klasy Ibmgr Siembora Aldona
Nauczycielka religiimgr Sierański Witold
Nauczyciel wychowania fizycznegomgr Katarzyna Pracz
Nauczycielka matematyki, opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Pyza  Barbara
Nauczycielka przyrody.  Wychowawczyni klasy VIIamgr Szopa Hanna
Wychowawczyni   świetlicy
mgr Szopa Józef
Nauczyciel matematyki
mgr Zalska Barbara
Nauczyciel bibliotekarz. Wychowawczyni klasy VIIIbmgr Ziendalska Maria
Nauczycielka nauczania zintegrowanego. Wychowawczyni świetlicy

mgr Rutkowska Nina
Asystent  nauczyciela
Elżbieta  Soból
Nauczyciel  wspomagający
Anna  Królik
Nauczyciel wspomagający
Leszek  Malitka
Nauczyciel  wspomagający
mgr Ewa Cichecka
Nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni klasy IVa.
mgr Ewa Gazda
Nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni klasy IIIBG
mgr Barbara Makowska
Nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni klasy IVc.
mgr Jarosław Ołeśkiw
Nauczyciel  języka angielskiego
mgr Monika Śmietanka
Nauczycielka  języka  angielskiego. Wychowawczyni klasy Va.
Joanna Kozłowska-Pałyska
Nauczycielka języka rosyjskiego
mgr Barbara Dąbrowicz
Nauczycielka matematyki
mgr Joanna Bożek
Nauczycielka matematyki
mgr Katarzyna Buksińska
Nauczycielka geografii
mgr Agnieszka Kondeja
Nauczycielka fizyki  oraz techniki.
mgr Marta  Kujawa
Nauczycielka wychowania  fizycznego.  Wychowawczyni  klasy  IIIAG
mgr Małgorzata  Lukowska
Nauczycielka  biologii
mgr Andrzej  Nakonieczny
Nauczyciel  wiedzy  o  społeczeństwie
Krystyna  Kowalska
Wychowawczyni świetlicy 
Katarzyna  Szostak
Nauczycielka  chemii  
mgr Iwona  Seremak
Nauczycielka  informatyki. Wychowawczyni klasy IVb.
Ks. mgr Krzysztof  Nowachowicz
Nauczyciel  religii
mgr. Robert  Włodarczyk
Nauczyciel  wychowania  fizycznego
mgr Aneta  Hacz
Pedagog  szkolny
mgr Ewelina  Pal
Psycholog  szkolny

Nauczyciele emerytowani

1. Adamowiczowa Maria Helena
2. Barbara Wojdat
3. Borowska Halina
4. Breżański Witold
5. Brodziak Ryszard
6. Cwikowska Kazimiera
7. Denisiuk Marian
8. Dymek Barbara
9. Dymińska Wanda
10. Dzięciołowska Regina
11. Kieliszek Leokadia
12. Kirczów Predysław
13. Klimaj Eugeniusz
14. Klimaj Zofia
15. Kolankowski Jan
16. Kostecki Tadeusz
17. Krześniak Jadwiga
18. Krześniak Stanisława
19. Lula Marian
20. Łapacz Wanda
21. Mateńko Tadeusz
22. Michalak Mariusz
23. Michalak Piotr
24. Milewska Władysława
25. Napora Wanda
26. Oleksiak Maria
27. Papiernik Jan
28. Piwowarczyk Elżbieta
29. Poncyliusz Leokadia
30. Potyra Alina
31. Pracz Mirosława
32. Pyza Stanisława
33. Raimer Franciszek Józef
34. Rokicka Adela
35. Rokicka Elżbieta
36. Romańska Mirosława
37. Rzepka Danuta
38. Rzucidło Zofia
39. Skorek Zofia
40. Szopa Barbara
41. Szpyrówna Barbara
42. Śmietanka Alicja
43. Włodowska Jadwiga
44. Zarzycka Maria