Nauczyciele
mgr Baran Małgorzata

Nauczycielka nauczania zintegrowanego.  edukacja  informatyczna. Wychowawczyni klasy Iamgr Kępka Barbara
Nauczycielka nauczania zintegrowanego. Wychowawczyni klasy Ib.


mgr Fijołek Anna
Nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni klasy IV.mgr Frączek Monika

Nauczycielka języka polskiego. 


mgr Kondej Beata
Nauczyciel sztuki. Wychowawczyni klasy VIIb.
mgr Kondej Krzysztof
Nauczyciel języka angielskiego. Wychowawca klasy VIIIb.mgr Batorowicz Renata
Nauczycielka języka angielskiego. 
mgr Lis Elżbieta
Nauczycielka religii.

mgr Łapacz Bożena
Nauczycielka nauczania zintegrowanego,edukacji informatycznej i oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną.Wychowawczyni klasy  IIIa.mgr Łapacz Marek
Kierownik świetlicy szkolnej.mgr Łoskot Maria
Nauczycielka języka polskiego oraz historii. Wychowawczyni klasy VII a.

mgr Bartłomiej Michta

Nauczyciel języka niemieckiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego.mgr Mroczek Teresa

Nauczycielka nauczania zintegrowanego oraz edukacji informatycznej. Wychowawczyni klasy IIa


mgr Pawelec Aldona
Nauczycielka  informatyki  oraz techniki.mgr Pyza Maria
Pedagog szkolny.mgr Sękulska Halina
Nauczycielka nauczania zintegrowanego. Wychowawczyni klasy IIIb.mgr Potyra Grażyna
Nauczycielka nauczania zintegrowanego. Wychowawczyni klasy IIb.mgr Siembora Aldona
Nauczycielka religii.mgr Sierański Witold
Nauczyciel wychowania fizycznego  oraz techniki.mgr Katarzyna Pracz
Nauczycielka matematyki. opiekun wolontariatu.
mgr Pyza  Barbara
Nauczycielka przyrody, chemi.  Wychowawczyni klasy VIIIamgr Szopa Hanna
Nauczycielka matematyki. Wychowawczyni  świetlicy.
mgr Szopa Józef
Nauczyciel matematyki.
mgr Zalska Barbara
Nauczyciel bibliotekarz. 

mgr Rutkowska Nina
Nauczyciel wspomagający.
Anna  Królik
Nauczyciel wspomagający.
mgr Ewa Cichecka
Nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni klasy Va.
mgr Ewa Gazda
Nauczycielka języka polskiego. Wychowawczyni klasy VIb.
mgr Barbara Makowska
Nauczycielka języka polskiego, opiekun wolontariatu. Wychowawczyni klasy Vc. 
mgr Jarosław Ołeśkiw
Nauczyciel  języka angielskiego.
mgr Monika Śmietanka
Nauczycielka  języka  angielskiego  oraz  informatyki.
mgr Barbara Dąbrowicz
Nauczycielka matematyki, EDB.  Wychowawczyni klasy Vb.
mgr Joanna Bożek
Nauczycielka matematyki, opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
mgr Katarzyna Buksińska
Nauczycielka geografii.
mgr Agnieszka Kondeja
Nauczycielka fizyki, informatyki  oraz techniki.
mgr Marta  Kujawa
Nauczycielka wychowania  fizycznego. 
mgr Andrzej  Nakonieczny
Nauczyciel  wiedzy  o  społeczeństwie,  historii.
Krystyna  Kowalska
Wychowawczyni świetlicy. 
Katarzyna  Szostak
Nauczycielka  chemii. Wychowawczyni klasy VIa, opiekun Samorządu Uczniowskiego.   
Ks. mgr Krzysztof  Nowachowicz
Nauczyciel  religii.
mgr. Robert  Włodarczyk
Nauczyciel  wychowania  fizycznego.
mgr Aneta  Hacz
Nauczyciel wspomagający klasy Vb. Doradca zawodowy, opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
mgr Ewelina  Pal
Psycholog  szkolny, opiekun wolontariatu.

Nauczyciele emerytowani

1. Adamowiczowa Maria Helena
2. Barbara Wojdat
3. Borowska Halina
4. Breżański Witold
5. Brodziak Ryszard
6. Cwikowska Kazimiera
7. Denisiuk Marian
8. Dymek Barbara
9. Dymińska Wanda
10. Dzięciołowska Regina
11. Kieliszek Leokadia
12. Kirczów Predysław
13. Klimaj Eugeniusz
14. Klimaj Zofia
15. Kolankowski Jan
16. Kostecki Tadeusz
17. Krześniak Jadwiga
18. Krześniak Stanisława
19. Lula Marian
20. Łapacz Wanda
21. Mateńko Tadeusz
22. Michalak Mariusz
23. Michalak Piotr
24. Milewska Władysława
25. Napora Wanda
26. Oleksiak Maria
27. Papiernik Jan
28. Piwowarczyk Elżbieta
29. Poncyliusz Leokadia
30. Potyra Alina
31. Pracz Mirosława
32. Pyza Stanisława
33. Raimer Franciszek Józef
34. Rokicka Adela
35. Rokicka Elżbieta
36. Romańska Mirosława
37. Rzepka Danuta
38. Rzucidło Zofia
39. Skorek Zofia
40. Szopa Barbara
41. Szpyrówna Barbara
42. Śmietanka Alicja
43. Włodowska Jadwiga
44. Zarzycka Maria
45. Ziendalska Maria