PCK

Główne zadania:

 • Działania na rzecz własnego zdrowia
 • Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych
 • Higiena otoczenia
 • Higiena żywienia
 • Współczesne zagrożenia
 • Działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego (np. udział w akcjach charytatywnych, wolontariat)
 • Upowszechnianie idei Czerwonego Krzyża

 • Wyżej wymienione zadania są realizowane m.in. poprzez pogadanki, współpracę z Samorządem Szkolnym, gazetki ścienne, bezpośrednią pomoc potrzebującym oraz udział członków koła w imprezach na terenie szkoły i poza szkołą, np. konkursy. 

  W listopadzie 2014r. wzięliśmy udział w akcji charytatywnej "Gora Grosza", by w ten sposob wspomóc dzieci z ubogich rodzin.

   Przed Świętami Bożego Narodzenia udaliśmy się do Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie w celu przekazania drobnych upominków.

  W styzcniu 2015. członkowie Daniel Zychora, Marcin Kalbarczyk, Jakub Kuc wraz z opiekunką
  p. Barbarą  Pyza  włączyli się w akcję Wilelkiej Orkiestry Światecznej Pomocy.


  Opiekun:

  mgr  Barbara  Pyza