PCK

Główne zadania:

 • Działania na rzecz własnego zdrowia
 • Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych
 • Higiena otoczenia
 • Higiena żywienia
 • Współczesne zagrożenia
 • Działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego (np. udział w    
      akcjach charytatywnych, wolontariat)
 • Upowszechnianie idei Czerwonego Krzyża

 •       Wyżej wymienione zadania są realizowane m.in. poprzez pogadanki, współpracę z Samorządem Szkolnym, gazetki ścienne, bezpośrednią pomoc potrzebującym oraz udział członków koła w imprezach na terenie szkoły i poza szkołą, np. konkursy. 

        We wrześniu odbyło się organizacyjne zebranie SK PCK w naszej szkole. Podczas tego spotkania wybrano zarząd SK PCK i ustalono harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z nim od września do końca października zbieraliśmy Wyprawkę dla Żaka. Nowe przybory szkolne zostały przekazane na ręce wychowawców klas pierwszych i drugiej, którzy będą rozdawać je swoim podopiecznym.

  W październiku uczniowie SK PCK upiekli ciasto na Sympozjum Kościuszkowskie i sprzedawali je w kawiarence szkolnej.
  Przeprowadzono też konkurs pt. Zwierzęta Leśne zorganizowany przez Nadleśnictwo Garwolin. Nasi uczniowie wzięli w nim udział wykonując piękne prace plastyczne. Nasz wysiłek został doceniony. Członkini SK PCK - Magda Bieńko, zajęła I - sze miejsce spośród nadesłanych 64 prac w kategorii wiekowej dla klas IV - VII.
  W listopadzie rozpoczęliśmy zbiórkę żywności na Czerwonokrzyską Gwiazdkę. Zbiórkę te przeprowadzono wspólnie z Wolontariuszami wygaszanego Gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły chętnie przynosili żywność i nieużywane zabawki, które przed świętami rozwieźliśmy do najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci i sprawiliśmy tym dużą radość dzieciom...
  Podczas jasełek szkolnych zaprezentowaliśmy swoje umiejętności teatralne wcielając sie w rolę Józefa, Maryi, Aniołów, Pasterzy, Królów i kolędników i dzieci.
  Już 14 stycznia aktywnie włączymy się Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Będziemy zbierać pieniądze na terenie Maciejowic. Wszystkim współpracującym z naszą organnizacją serdecznie dziękujemy!