PCK

 • -  Działania na rzecz własnego zdrowia
 • -  Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych
 • -  Higiena otoczenia
 • -  Higiena żywienia
 • -  Współczesne zagrożenia
 • -  Działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego 
      (np. udział w akcjach charytatywnych, wolontariat)
 • -  Upowszechnianie idei Czerwonego Krzyża

 •       Wyżej wymienione zadania są realizowane m.in. poprzez pogadanki, współpracę z Samorządem Szkolnym, gazetki ścienne, bezpośrednią pomoc potrzebującym oraz udział członków koła w imprezach na terenie szkoły i poza szkołą, np. konkursy. 

        We wrześniu odbyło się organizacyjne zebranie SK PCK w naszej szkole. Podczas tego spotkania wybrano zarząd SK PCK i ustalono harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z nim od września do końca października zbieraliśmy Wyprawkę dla Żaka. Nowe przybory szkolne zostały przekazane na ręce wychowawców klas pierwszych i drugiej, którzy będą rozdawać je swoim podopiecznym.

  W październiku uczniowie SK PCK upiekli ciasto na Sympozjum Kościuszkowskie i sprzedawali je w kawiarence szkolnej.
  Przeprowadzono też konkurs pt. Zwierzęta Leśne zorganizowany przez Nadleśnictwo Garwolin. Nasi uczniowie wzięli w nim udział wykonując piękne prace plastyczne. Nasz wysiłek został doceniony. Członkini SK PCK - Magda Bieńko, zajęła I - sze miejsce spośród nadesłanych 64 prac w kategorii wiekowej dla klas IV - VII.
  W listopadzie rozpoczęliśmy zbiórkę żywności na Czerwonokrzyską Gwiazdkę. Zbiórkę te przeprowadzono wspólnie z Wolontariuszami wygaszanego Gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły chętnie przynosili żywność i nieużywane zabawki, które przed świętami rozwieźliśmy do najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci i sprawiliśmy tym dużą radość dzieciom...
  Podczas jasełek szkolnych zaprezentowaliśmy swoje umiejętności teatralne wcielając sie w rolę Józefa, Maryi, Aniołów, Pasterzy, Królów i kolędników i dzieci.
  Już 14 stycznia aktywnie włączymy się Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Będziemy zbierać pieniądze na terenie Maciejowic. Wszystkim współpracującym z naszą organnizacją serdecznie dziękujemy!

  Dzień Walki z Głodem „Podziel się kanapką”
  GÓRA  GROSZA
  Zbiórka żywności pod hasłem Czerwonokrzyska Gwiazdka

  W grudniu szkolne koło PCK zorganizowało zbiórkę żywności pod hasłem Czerwonokrzyska Gwiazdka. Zebrane artykuły żywnościowe zostały przekazane do potrzebujących rodzin w okolicy. Wszystkim uczniom, którzy włączyli się do akcji oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy!
  XXXVI Sympozjum Kściuszkowskie

  W październiku jak co roku prowadziliśmy kawiarenkę szkolną podczas Sympozjum Kościuszkowskiego. Sprzedawaliśmy ciasto i gorące napoje przybyłym gościom. Wszystkim, którzy włączyli się w pieczenie ciasta bardzo dziękujemy. Były naprawdę pyszne!
  Wyprawka dla Żaka

  We wrześniu szkolne koło PCK wznowiło swoją działalność. Pierwszą akcją była jak co roku Wyprawka dla Żaka. Zbieraliśmy nowe Przybory szkolne, które rozdaliśmy na ręce wychowawców klas pierwszych i drugich. Na pewno przydadzą się najmłodszym uczniom naszej szkoły. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy!